Rendészeti feladatokat ellátók képzése és vizsgáztatása | Segédfelügyelők képzése és vizsgáztatása

A képzésekről és vizsgákról Általános tájékoztató 

A képzésre jelentkezés előtti hasznos tanácsok:

A jelentkezés előtt Önnek, illetve – ha a munkáltatója több rendészeti feladatokat ellátó személyt foglalkoztat – munkáltatójának (telefonon, e-mailon, vagy személyesen) felvenni a kapcsolatot a képzőintézmény koordinátorával a képzés egyeztetése érdekében, amely alapján lehetőség nyílik egyeztetni a képzés módját, idejét és helyszínét.

Képzés-és vizsgaszervező helyek:

Elérhetőség (telefon, e-mail).


Nagyobb térkép:Rendészeti feladatokat ellátó személyek képzése

A képzőintézményekhez tartozó megyék
Önnek lehetősége van arra, hogy a megyei elosztástól eltérően bármelyik képzőintézménybe bejelentkezhet a képzésre és vizsgára.

Tananyagok, szakmai programok, vizsgakérdések (A letöltéshez kattintson a szövegre):

Erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Erdészeti hatóság tagja

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Halászati őr

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Hegyőr

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Hivatásos vadász

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Közterület-felügyelő

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Mezőőr

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Önkormányzati természetvédelmi őr

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Természetvédelmi őr

Tananyag

Szakmai Program

Szóbeli vizsgakérdések

Gyakorlati vizsgakérdések

Tisztelt Vizsgázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése alapján a felnőttképzésben vizsga nem szervezhető 2021. március 8-tól előreláthatólag 2021. április 7-éig.

Megértésüket és türelmüket kérjük!

A képzésre jelentkezés előtti hasznos tanácsok:

A jelentkezés előtt önnek (telefonon, e-mailen, vagy személyesen) célszerű felvenni a kapcsolatot a képzőintézmény koordinátorával a vizsgával kapcsolatos egyeztetés érdekében (időpont, helyszín).

Önnek lehetősége van arra, hogy a megyei elosztástól eltérően bármelyik képzőintézménybe bejelentkezhet a képzésre és vizsgára.

Milyen képzésre jelentkezzek? (Kattintson a képre!)

Regisztráció - képzés - vizsga folyamata

 1. Jelentkezés

  Le kell töltenie a jelentkezési lapot (ROKK Csopak esetén eltérő) és a választott szakterület „Nyilatkozat” dokumentumát, melyet kitöltve world- formátumban és szkennelve is el kell juttatni a képzőintézményhez. Az adategyeztetést követően az ön által megadott e-mail címre fogja megkapni a képzés, a vizsga időpontjáról és helyszínéről szóló tájékoztatást.

 2. Befizetés

  A képzés és vizsga díját egy összegben kell teljesítenie banki utalással a választott képzőintézmény bankszámlaszámára. Az utalás során a „közlemény” rovatba be kell írni a vizsgázó személy nevét, a választott szakterület megnevezését, valamint a képző intézmény rövidített nevét.

 3. Elméleti ismeretek elsajátítása

  Egyénileg történik a választott szakterületnek megfelelően a tananyag segítségével.

 4. Gyakorlati képzés

  Gyakorlati képzésen való részvétel feltétele a tananyag egyéni elsajátítása, majd az elsajátításról szóló nyilatkozat képző intézményhez történő eljuttatása. A gyakorlati képzés a képzőintézmény által kijelölt időpontban és helyszínen kerül sor.

 5. Vizsga

  A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A vizsga időpontját és helyszínét a képzőintézmény jelöli ki. A vizsgát eredményesen teljesítők részére „Tanúsítvány” kerül kiállításra.

Jelentkezési lap (Kattintson a képre!)

ROKK KTF Alparancsnoki Továbbképzési Központ - Csopakhoz történő jelentkezés esetén az alábbi jelenetkezési lap használandó (Kattintson a képre!)

Nyilatkozat elméleti képzésről (Kattintson a képre!)

A képzés és vizsgadíj: 11.596 Ft/fő

A díj befizetése kizárólag banki átutalással történhet!

A banki átutalás kiállítása:

A kedvezményezett képző intézmények neve, rövid neve és bankszámlaszáma valamint a szakterületek nevei (A megtekintéshez kattintson a képre)


Az átutalás közleményébe kérjük, tüntesse fel:

 • a nevét, számlázási címét
 • a szervezőhely rövid nevét
 • szakterületét

Az utalásról a számlát a képző intézmény fogja kiállítani és Önhöz, vagy munkáltatójához eljuttatni. Kérjük, hogy csoportos átutalás esetén a képzőintézményeknek (e-mail-en) küldjék meg az utalás bizonylatát, illetve a névsort és számlázási címeket az azonosítás érdekében.

Öltözet, felszerelés

Önnek az elméleti órákra jegyzetfüzetet és íróeszközt kell vinnie,

a gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban az öltözetben jelenjen meg, amelyben a szolgálatát is ellátja (formaruhában és felszereléssel) a realisztikus, valósághű gyakorlás érdekében,

a képzéshez szükséges gyakorló eszközöket, kényszerítő eszközöket, egyéb eszközöket a képzőintézmény biztosítja.

Tájékoztató

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a képzésre és vizsgára kötelezett személy- és vagyonőrök, illetve rendészeti feladatokat ellátó személyek részére.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a képzésről és vizsgáztatásról a BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály gondoskodik.

Jogszabályok:

 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet

A képzésre és vizsgára kötelezettek

rendészeti feladatokat ellátó személyek

személy- és vagyonőrök

Díjak

képzés és vizsgadíj

11.596 Ft/fő

A képzés (§)

40 tanóra időtartamú, amely 24 óra elméleti és 16 óra gyakorlati foglalkozást tartalmaz.

A vizsga (§)

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységből áll.

A képzés elvégzését igazoló okmány (§)

Azon a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére, akik a képzést elvégezték és eredményes vizsgát tettek, a vizsgabizottság a Rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerinti Tanúsítványt állít ki.

Személy- és vagyonőrök

A személy- és vagyonőrök képzését és vizsgáztatását a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara hajtja végre.

A tanuláshoz és vizsgához sok sikert kívánunk, bízva abban, hogy a képzés során olyan új és hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekre tesz szert, amelyek a mindennapi szolgálatellátását, intézkedéseinek végrehajtását megkönnyítik, hatékonyabbá és eredményesebbé teszik!